Atenció als adolescents i joves i les seves famílies

El Centre de Prevenció i tractament de drogopendències Spott, de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona als adolescents i joves i les seves famílies

Reorienta els seus programes i es concentra en l’atenció a adolescents i joves dels ens locals de la demarcació de Barcelona. L’objectiu és ajudar a prevenir el consum de drogues i proporcionar atenció especialitzada a nois i noies i les seves famílies. 

L’atenció especialitzada i integral a nivell individual i/o grupal s’estructura en cinc nivells d’atenció, que donen resposta als nous patrons de consum i als diferents perfils dels adolescents i joves. 

Les teràpies Naturals a Spott són possibles gràcies al conveni de col·laboració entre Heilpraktiker Institut i el Centre Comunitari d'Atenció a les Drogodependències -SPOTT- de la Diputació de Barcelona, així com a la participació altruista dels seus terapeutes i estudiants.


Reportatge al programa Fet a Mida. Capítol 170

https://www.alacarta.cat/fetamida/capitol/fet_a_mida_21022022


 

Contacto

Centre SPOTT
C. de Sant Honorat, 5 08002 - Barcelona
http://www.diba.cat/web/benestar/spott/spott